నీ పుటింది నీకోసం

And here is a summary of songs నీ పుటింది నీకోసం greatest that we tell and demonstrate to you. Most of us receive many songs నీ పుటింది నీకోసం yet many of us just present your music that we imagine will be the greatest melodies.

Your song నీ పుటింది నీకోసం is only pertaining to demonstration considering such as tune please buy the authentic audio. Support your musician through purchasing the initial cd నీ పుటింది నీకోసం hence the vocalist provide the most beneficial song and also proceed working.

1 తేజ్ ..ఐ లవ్ యూ. . నీకోసం ఆయనా వరంగల్ వస్తా.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,419 Downloaded: 17,662 Played: 17,769 Filesize: - Duration: -

2 ఏయ్ వొర్లకు.. నీకోసం చెరువు ఆపుతామె Trs Mla Gampa.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,905 Downloaded: 10,641 Played: 18,956 Filesize: - Duration: -

3 Chinnadana Neekosam చిన్నదాన నీకోసం Full Songs Jukebox.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,218 Downloaded: 18,445 Played: 12,576 Filesize: - Duration: -

4 దేవుని ఎదురు చూపు నీకోసం Raja Anil Kumar.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 333 Downloaded: 11,697 Played: 12,203 Filesize: - Duration: -

5 నీ వల్ల ఒకరు కన్నీరు పెడితే అది పాపం,నీకోసం ఒకరు కన్నీరు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 254 Downloaded: 12,880 Played: 14,986 Filesize: - Duration: -

6 జగన్ నీవు సింహనివి నీకోసం పందెం కసాను షాక్ ఇచ్చిన మహిళ Ys.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,447 Downloaded: 15,484 Played: 15,961 Filesize: - Duration: -

7 అమ్మ నీకోసం ఆ పని.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,799 Downloaded: 14,645 Played: 19,562 Filesize: - Duration: -

8 నీకోసం నీ తోడై మేముంటాం Pawankalyan Janasena Fan.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,244 Downloaded: 10,083 Played: 18,341 Filesize: - Duration: -

9 నీకోసం నేను అన్ని వదులుకొని వస్తాను నాకోసం నువ్వు వస్తావా.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,451 Downloaded: 15,745 Played: 16,306 Filesize: - Duration: -

10 నా పరువం నీకోసం వీడియో సాంగ్ యుగన్ధర్ ఎన్టీఆర్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,289 Downloaded: 19,164 Played: 15,504 Filesize: - Duration: -

11 Brethren, Abm Compound, Nellore.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,409 Downloaded: 19,178 Played: 16,334 Filesize: - Duration: -